Vietnamese English
H?c ti?ng Anh L?i ch c?a vi?c h?c ti?ng Anh

Em khng bi?t mnh c l?i g khi h?c ti?ng Anh m sao ? c?p no

em c?ng ph?i h?c v ln ??i h?c c?ng v?n cn ph?i h?c mn ny

Ti?ng Anh khng ch? gip b?n m? r?ng ph?m vi giao ti?p, gy ?n t??ng v?i nh?ng ng??i xung quanh b?t c? khi no b?n c?t ti?ng, m cn mang ??n cho b?n nhi?u l?i ch khc. B?n c ngh? ??n c?m gic thch th khi ???c ti?p c?n nh?ng thng tin m khng ph?i ai c?ng c ???c hay khng? R?i c? khi b?n t?o ra nh?ng b??c nh?y v?t trong s? nghi?p c?a mnh, b? xa nh?ng ng??i khc m?t kho?ng di? B?n s? ??t ???c t?t c? nh?ng ?i?u ny n?u b?n c th? ni ti?ng Anh th?t t?t.

1. Ti?p c?n tri th?c

B?n quan tm ??n l?nh v?c g? Khoa h?c, m nh?c, My tnh, S?c kho? Kinh doanh hay th? thao? Cc ph??ng ti?n thng tin ngy nay, nh? Internet, tivi, bo ch cung c?p nh?ng ngu?n tri th?c v h?n v? cc ch? ?? b?n yu thch, v chng ta ?ang s?ng trong th?i ??i thng tin. Ch? c m?t v?n ?? l h?u h?t nh?ng thng tin ny ??u ???c vi?t b?ng ti?ng Anh. D??i ?y l m?t s? v d? v? nh?ng g b?n c th? s? d?ng n?u bi?t ti?ng Anh.

H?u h?t cc trang Web trn m?ng. C t?i h?n 1 t? trang Web s? d?ng ti?ng Anh. Th?t kinh ng?c khi ch? c?n h?c m?t ngn ng? l c th? khai thc h?u h?t kho tri th?c ?y.

Sch v? b?t c? l?nh v?c no, t? kh?p n?i trn th? gi?i. B?n c th? ??c sch c?a cc tc gi? Anh hay M?, v c? cc cu?n sch ???c d?ch t? ngn ng? khc. B?t c? th? lo?i sch no b?n quan tm, b?n ??u c th? tm ??c b?ng ngn ng? ti?ng Anh.

Bo ch. Ch? c bo v t?p ch ti?ng Anh l c th? mua ???c ? kh?p m?i n?i trn th? gi?i. B?n khng c?n ph?i lng s?c tm ki?m nh?ng t? bo nh? Time (Th?i ??i), Newsweek (Tu?n tin), hay International Herald Tribune (Di?n ?n ??a tin qu?c t?).

Khoa h?c. Ti?ng Anh l cha kho m? cnh c?a vo th? gi?i khoa h?c. N?m 1997, 95% cc bi bo trong Danh m?c Trch d?n Khoa h?c (Science Citation Index) ???c vi?t b?ng ti?ng Anh. Ch? c kho?ng 50% trong s? ? ??n t? cc n??c ni ti?ng Anh nh? Anh hay M? (Theo garfiled).

B?n tin. Hy xem m?ng l??i truy?n hnh qu?c t? nh? knh CNN v BBC. H? pht tin t?c nhanh chng h?n, chuyn nghi?p h?n cc m?ng l??i truy?n hnh qu?c gia khc. V b?n c th? xem cc knh ny trn kh?p th? gi?i.

2. Thc ??y s? nghi?p

N?u b?n mu?n tm th?y m?t cng vi?c t?t trong ngnh kinh doanh, cng ngh? hay khoa h?c, hy ??ng ln v b?t ??u h?c ti?ng Anh ngay by gi?! (N?u b?n ? c m?t vi?c lm t?t r?i, hy b?t ??u h?c tr??c khi b?n m?t vi?c!) Bi?t ???c ti?ng Anh s? gip b?n:

Th? hi?n ki?n th?c ti?ng Anh tuy?t v?i trn CV (l l?ch) c?a b?n. Nh?n ???c vi?c lm m? ??c v ki?m ???c nhi?u ti?n h?n.

M? r?ng ki?n th?c chuyn mn. Ti?ng Anh l ngn ng? c?a cng ngh?, ??c bi?t nh?ng ngnh cng ngh? cao nh? khoa h?c my tnh, di truy?n h?c, y h?c. N?u b?n ??nh tm ??c v? ?? ti cng ngh?, c th? b?n s?p ???c ??c nh?ng bi vi?t b?ng ti?ng Anh ??y.

Nghin c?u khoa h?c my tnh. ??c cc bi bo chuyn mn k? thu?t khng m?y kh kh?n. Ho?c vi?t nh?ng bi bo c?a ring b?n!

Tr? thnh doanh nhn ??ng c?p qu?c t?. Giao d?ch qu?c t? ???c ti?n hnh b?ng ti?ng Anh. V t?t c? l?nh v?c kinh doanh ngy nay ??u mang t?m qu?c t?. V th? n?u mu?n nh?p cu?c, b?n ph?i bi?t ti?ng Anh, ?? lin l?c v?i cc doanh nhn, ?? tham d? h?i th?o, ?? ??c bo v t?p ch th??ng m?i qu?c t? v.v...

Tr? thnh nh khoa h?c ti gi?i h?n. Hy lin l?c v?i cc nh khoa h?c ? nh?ng n??c khc, tham gia cc h?i ngh? qu?c t?, th?m cc trung tm h?c thu?t n??c ngoi. Tm hi?u nh?ng pht ki?n m?i thng qua sch bo, t?p ch.

S? d?ng my tnh hi?u qu? h?n. H?u h?t cc ?ng d?ng my tnh ??u dng ti?ng Anh, do ? b?n s? hi?u chng r h?n, v tr? thnh nhn vin gi?i giang h?n.

H?c ???c nh?ng k? n?ng m?i cho cng vi?c. M?c Ti?p c?n tri th?c ? trn ? gi?i thch ti?ng Anh gip b?n h?c nh? th? no.

3. C?m gic hi lng

Ti?ng Anh khng ch? h?u ch m cn mang l?i cho b?n c?m gic hi lng:

C?m gic ti?n b? th?t tuy?t. B?n s? khng bao gi? qun ???c giy pht pht hi?n ra mnh c th? ni chuy?n v?i ng??i M? ho?c xem cc knh tivi ti?ng Anh.

B?n s? th?y thch h?c ti?ng Anh, n?u b?n lun nh? r?ng m?i gi? b?n dnh ?? h?c l m?t gi? ??a b?n ??n g?n s? hon thi?n h?n.

Dng ti?ng Anh th?t vui v m?i cu b?n ni hay vi?t ??u g?i nh?c b?n v? thnh cng mnh ? ??t ???c.

Nh? v?y, ti?ng Anh gip b?n tr? thnh ng??i c nhi?u n?ng l?c h?n v h?nh phc h?n. Mong l v?i s? n? l?c khng ng?ng c?a b?n v nh?ng ti?n b? b?n ??t ???c trong ngn ng? ti?ng Anh s? lun mang ??n cho b?n th?t nhi?u c?m gic hi lng.

Theo Thanh S?n

 

T? v?n tr?c tuy?n

Untitled Document
Ph?m Ng?c Hon - H N?i
0972 096 096

Ph?m Trung Thu?n - H N?i
0964 03 03 03

Nguy?n Th? Ph??ng - H N?i
0964 30 30 30

Nguy?n Th? H??ng - H?i Phng
0942 679 488

Lin k?t h?u ch

Gi? t?i Anh Qu?c

??i tc

Untitled Document

Th?ng k web

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday194
mod_vvisit_counterThis week762
mod_vvisit_counterLast week1011
mod_vvisit_counterThis month218
mod_vvisit_counterLast month3959
mod_vvisit_counterAll days231174

S? ng??i online

Hiện có 1 khách Trực tuyến